Aktualitások Dokumentumaink Minõségfejlesztés
       
Rendezvényeink
 
     

 
Bemutatkozó
 

  
 
                                                          

 
        
 
 
Madarász Imre Egyesített Óvoda


5300 Karcag, Táncsics krt. 17.
Telefon: 59/503-323
Flottás mobil: 30/573-6080
E-mail: ovikozpont@karcagiovodak.hu
Honlap: www.karcagiovodak.hu
OM azonosító: 202329

Intézményvezetõ: Gulyás Ferencné

Intézményvezetõ helyettes:
Andrási Tiborné
Kunné Nánási Mónika
 Halász Andrásné

Intézményünk a Karcag Városi Önkormányzat által fenntartott, önállóan működő költségvetési intézmény.

Intézményünk alaptevékenysége az Alapító Okirat szerint:
óvodai nevelés, cigány kisebbségi óvodai nevelés, napközi otthoni ellátás, óvodás gyermekek étkeztetése, logopédiai ellátás karcagi gyermekek, általános iskolai tanulók körében, nevelési tanácsadás, óvodai - iskolapszichológiai ellátás, gyógytestnevelés, továbbtanulási pályaválasztási tanácsadás, sajátos nevelési igényû gyermek ellátása.
Feladatainkat 130 fõ közalkalmazottal látjuk el, 31 óvodai csoportban és a pedagógiai szakszolgálatnál a város 13 különbözõ pontján lévõ épületben.

Intézményünkben 12 szakmai műhely mûködik:
Vezetői, gyermekvédelmi, testnevelés-gyógytestnevelés, mozgásmûveltség fejlesztõ, tevékenységközpontú, lépésrõl-lépésre, mese-varázs, környezeti, néphagyományápoló, drámapedagógiai, kamarazenei, bátor táltos szakmai műhely. Pedagógusaink ezen műhelyekben aktívan tevékenykednek. A szakmai műhelyek a pedagógiai fejlesztés szinterei.

Intézményünk partnerközpontú, sikeresen kiépítettük és mûködtetjük a Comenius 2000 Közoktatási Minõségfejlesztési Program I. Intézményi modelljét. Az intézményi mûködés minõségének folyamatos fejlesztését 3 tagú team irányítja, minõségi körök, team-ek mûködtetésével, az alkalmazottak teljes körû bevonásával.

Nevelési felfogásunk középpontjában a gyermek áll, akinek optimális fejlődéséhez biztosítjuk az elfogadó, nyugodt, biztonságos légkőrt, amelyben a gyermekeket egyéni képességeik szerint neveljük, fejlesztjük. Hangsúlyozzuk a gyermekek testi, lelki gondozását, az érzelmi biztonság megteremtését, a mozgásmûveltség fejlesztésének fontosságát, a személyiségfejlesztést, a tevékenységek által, tevékenységeken keresztül a szocializáció minél teljesebb kibontakozását, a családi neveléssel együtt.

Nevelési programunk olyan életfeladat teljesítésére orientál, amelyben a gyermekek megtanulnak eligazodni a környezetükben, beszélni, tevékenykedni, együttmûködni, magatartásformákat elsajátítani.

Programunk a gyermekek alapvetõ tevékenységére, a játékra, a mozgásra, a környezet tevékeny megismerésére, a kommunikációra, a mesére, a mûvészi élménynyújtásra, a cigány kultúra átadására, ápolására épít.

Intézményünkben négy részprogram szerint valósítjuk meg nevelési feladatainkat. Székhely, Kinizsi, Zöldfa tagóvodák a Lépésről - lépésre program. Csokonai - Jókai - Táncsics krt. 19. sz. tagóvodák óvodai Nevelés a művészetek eszközeivel óvodai program. Kuthen úti - SZIM tagóvodák a Tevékenységközpontú óvodai program. Takács P. úti tagóvoda Mozgás fejlesztő óvodai program. 

A székhelyen és tagóvodáinkban szakirányú végzettséggel rendelkezõ óvodapedagógusok láb- és tartásjavító tornát szerveznek.

Lehetőség nyílik a hitéletre nevelésre a katolikus és református egyház által a szülői igényeknek megfelelően.
 
Tehetséggondozó műhelyünkben lehetőség van a gyermekenek a játokos nyelvtanulásra, kreatív alkotó kézműves tevékenységre, népi kultúra - néptánc megismerésére művelésére.
 
Pedagógusaink a költségvetési források mellett pályázatok írásával járulnak hozzá a szakmai és tárgyi fejélesztésekhez.

A „Gyermekünk mosolya - Egészséges gyermekekért” kiemelten közhasznú alapítvány minden évben támogatja az óvodák eszközfejlesztését a gyermekek képességfejlesztése területén.