Aktualitások Dokumentumaink Minõségfejlesztés
       
Rendezvényeink
 
     

 

Karcag, Táncsics krt. 17.
Tel: 59/300-241

E-mail: t.17@karcagiovodak.hu

Vezetõ: Andrási Tiborné

Óvodánk a város központjában helyezkedik el. Műemlék jellegű impozáns épület.  
Óvodánkban szeretetteljes, érzelemgazdag, családias légkörben, biztonságérzetet kialakítva fejlesztjük gyermekeink teljes személyiségét. A vegyes életkorú csoportok szervezésével azt az igényüket is ki tudjuk elégíteni a szülőknek, hogy a testvérpárok, rokonok, barátok egy csoportba kerüljenek.


Csoportszobáink tágasak, esztétikusan berendezettek, játék és egyéb képesség fejlesztő eszközeinek ellátottsága magas színvonalú. Mozgásfejlesztő udvari játékaink modern fajátékok, melyek alkalmasak gyermekeink nagyfokú mozgásigényének kielégítésére, az örömteli játékra.

Nevelőközösségünket elhivatott, szakmailag kiválóan felkészült 6 fő óvodapedagógus, 1 fő szakvizsgázott gyermektánc oktató óvodapedagógus 1 fő óvodai környezeti nevelő, intézményvezető helyettes alkotja. Nevelőmunkánkat két szakképzett dajka és egy pedagógiai asszisztens segíti.

Helyi nevelési programunk a Lépésről-lépésre óvodafejlesztő program adaptációja.  
Fontosnak tekintjük a gyermekek és a felnőttek sokszínű együttműködéseit, a játék elsődlegességét. Programunk lehetőséget teremt a gyermekek egyéni képességeinek figyelembe vételére, kibontakoztatására, a projektmódszer alkalmazására, a szülőkkel szoros együttműködésre.

Szeretetteljes, biztonságos, az egyéni különbségeket toleráló légkörben, megfelelő korlátok mellett biztosítjuk, hogy minden gyermek a saját ütemében fejlődhessen.

Változatos tevékenységek biztosításával arra törekszünk, hogy kiegyensúlyozott, érdeklődő, egymást tisztelő, a változásokhoz alkalmazkodni képes kisgyermekeket neveljünk.

A mindennapjainkban kiemelt feladatunknak tekintjük a gyermekek környezettudatos magatartásának megalapozását, melynek eredményeként 2013-ban óvodánk elnyerte a Zöld Óvoda címet.


 

Nagy figyelmet fordítunk a differenciált képesség fejlesztésre, a tehetséggondozásra.

  5 tehetség műhelyünk működik:  

 ·         „Teddy kuckó” – játékos angol nyelvi

 ·         „Mákszem” – gyermektánc

 ·         „Kreatív kuckó” – kézműves, alkotó

 ·         KÖR-TE természetismereti

 ·         „Logi- kuckó” logikai

 Szülői igény alapján hitéletre nevelést biztosítunk a gyermekek számára. 

 Közös rendezvényeink a szülőkkel:

 „Lovas vagyok hej! A paripám pej!” kun hagyományok felelevenítése a gyermekek életkori sajátosságainak megfelelően.

 „Zöld övezet” Föld napi program szülők bevonásával