Aktualitások Dokumentumaink Minõségfejlesztés
       
Rendezvényeink
 
     

 
Takács úti tagóvoda

Karcag, Takács p. u. 50.
Tel: 59/300-207

E-mail: takacs@karcagiovodak.hu

Tagintézmény vezetõ:
Posztósné Kovács Éva

Óvodánk a város délkeleti szélén helyezkedik el, családi házak övezik. 1892-ben épült óvodai célokra. Több alkalommal felújították, korszerűsítették, 72 kisgyermek befogadására, egész napos ellátására alkalmas. A csoportszobák, öltözők és a mosdók berendezése, felszereltsége jól szolgálja a gyermekek igényeit, mind a képességek fejlesztése mind pedig a gondozás terén.

 

A gyermekek speciális fejlesztését is ellátjuk. Külön fejlesztő szoba áll a gyermekek és a szakemberek rendelkezésére. Büszkék vagyunk a jól felszerelt tornaszobánkra, amely 2002 decemberében került átadásra. Óvodánk mozgásfejlesztő eszközökkel jól felszerelt, melyek alkalmasak az örömteli játékra, a nagyfokú mozgásigény kielégítésére és a gyermekek igényeihez igazodó speciális mozgástevékenységek megvalósítására. Óvodánk udvara tágas, füvesített, virágok, fák biztosítanak tiszta levegőt, szép környezetet a gyermekek számára. A gyermekek nevelését vegyes életkorú csoportokban valósítjuk meg, így a testvérek, barátok egy csoportba kerülhetnek, erősítve ezzel az érzelmi biztonságot, az összetartozás érzését. Óvodánkban 6 fő óvodapedagógus,1 fő pszichológus, 1 fő pedagógiai asszisztens, és 3 fő szakképzett dajka dolgozik. Az óvodapedagógusok közül hárman szakirányú végzettséggel rendelkeznek: vezető óvodapedagógus, gyógytestnevelés szakirány, anyanyelvi fejlesztő és korrekciós nevelő. Szakirányú végzettségükkel nagyban elősegítik a nevelési program eredményes megvalósítását, a gyermekek fejlesztését. Segítik a nevelőtestület munkáját.

 

 

Nevelési gyakorlatunk alapja a „Lépésről-lépésre” Óvodafejlesztő Program adaptálására épül. Nevelésünk során az óvodai közös élményekre alapozunk, melyeket a projekt módszer alkalmazásával valósítjuk meg. Nevelő munkánk során szoros együttműködésre törekszünk a családdal. Minden évben nyílt napot szervezünk számukra, amikor is betekintést nyerhetnek az óvoda mindennapi életébe. Fontos számunkra a gyermekek egyéni képességeinek fejlesztése, a hátránykompenzáció és a tehetséggondozás. Nevelési gyakorlatunk célja: A gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődésének elősegítése, személyiségük fejlesztése az eltérő fejlődési ütem, egyéni szükségletek, életkori sajátosságok ismeretében.

 

Olyan személyiségek formálása, akik képesek döntéseket hozni, kritikusan gondolkodni, felismerni a problémákat, azokat kreatívan, fantáziadúsan, ötletesen megoldani, akik tiszteletben tartják az egyéni különbségeket és a családok értékrendjének sokféleségét. A gyermekek fejlesztése során kiemelten kezeljük a mozgás szeretetére építő életvitel, az egészséges életmód megalapozására nevelést. Óvodapedagógusaink a mozgás mellett erősen elkötelezettek. Ebből adódóan a program megvalósítása során a mozgás fejlesztése óvodánkban hangsúlyosabb. A testnevelési foglalkozásokon kívül, heti egy alkalommal kiegészítő mozgástevékenységgel bővül.


 Ezen túl a 6-7 éves gyermekek számára csoportközi testnevelés foglalkozást tartunk heti egy alkalommal. Óvodánkban három tehetségfejlesztő műhely működik. A „Délutáni pattogó” mozgásos interperszonális és intraperszonális képességeket fejlesztő tehetség műhely, az  „Így kell járni” zenei-hagyományőrző interperszonális és intraperszonális képességeket fejlesztő tehetség műhely, és a „Kobakcsalogató” logikai-természetismereti interperszonális és intraperszonális képességeket fejlesztő tehetség műhely. A tehetségfejlesztő műhelyek munkája kedvezően hat a gyermekek fejlődésére, mind a képességeik kibontakoztatásában, mind pedig a közösséghez tartozás, a közösségért való tevékenykedés terén.