Aktualitások Dokumentumaink Minõségfejlesztés
       
Rendezvényeink
 
     

 
Jókai úti tagóvoda

Karcag, Jókai u. 13.
Telefon: 59/300-255

E-mail: jokai@karcagiovodak.hu

Tagintézményvezetõ:
Romhányi Sándorné

Óvodánk kastélyszerű épületét 1977-ben alakították át 2 csoportos óvodává, 2011-ben teljes körűen felújították. A vegyes életkorú  gyermekek  nevelésével  4 óvodapedagógus  foglalkozik, 1 pedagógiai asszisztens és 2 dajka segíti a munkájukat.

Az épületet tágas udvar veszi körül, melynek nagyobb részét pázsit fedi, sok fa, bokor és rengeteg virág adja egyedi hangulatát. Udvari játékaink a tartalmas fejlesztés lehetőségét biztosítják. Rossz idő esetén gyönyörű fedett teraszon levegőztetjük gyermekeinket.A gyermekek érdekeit képviselve tartalmas partneri kapcsolatok kialakítására törekszünk. Valljuk a művészet   emberformáló  erejét , a testi-lelki egyensúly fontosságát a humor segítségével.

Mindennapjainkat színesíti az óvodapedagógusaink zenei beállítottsága, a mese szeretete, a népi kultúra ápolása, a néphagyományok átörökítése.

 

Küldetésnyilatkozatunk

Tetteinkkel,  viszonyulásunkkal sugározzuk a gyermekek feltétel nélküli elfogadását.

Kezdeményezőek vagyunk partnerkapcsolatainkban. A szülőkkel tartalmas kapcsolat kiépítésére törekszünk gyermekeink érdekeinek szem előtt tartásával.

A testi-lelki jólét érzését naponta megteremtjük.

A művészet emberformáló erejére építünk. Élmény-és tevékenység gazdag óvodai életet biztosítunk.

Segítjük a gyermekeket  egyéni képességeikhez mérten tapasztalatok-ismeretek megszerzésében.

Naponta erősítjük a gyermekeket  pozitív személyiségjegyük tudatosításában.

Munkánkban a szeretet –harmónia –biztonság - rend értékrendszerét érvényesítjük.

omega replica watches

replica watches