Aktualitások Dokumentumaink Minõségfejlesztés
       
Rendezvényeink
 
     

 
Kuthen úti tagóvoda

Karcag, Kuthen u. 16.
Tel: 30/554-4492

E-mail: kuthen@karcagiovodak.hu

Tagintézmény vezetõ:
Balajtiné Sütő Margit

Óvodánk a város központjában elhelyezkedõ, XX. század elején épült épület, öt vegyes életkorú csoporttal mûködik.
Az igényes óvodai környezet 10 óvónõnk és 7 dajkánk áldozatkész, otthonteremtõ, kreatív munkája révén folyamatosan biztosított az óvodás gyermekek számára.

Pedagógiai munkánk elvei a pedagógiai optimizmus, a gyermekszeretet, az öröm és tevékenység-gazdag óvodai gyermekkor biztosítása.
„Tudjunk együtt nevetni, felfedezni, csodálkozni”.

A gyermek a szülõké, elsõsorban az õ örömük és felelõsségük. Segítõkészen állunk a családok mellé, a gyermekek érdekeit képviselve.
Környezetünk esztétikáját, városunk kulturális örökségét gyarapítja az udvarunkon 1995-ben felavatott óvodai emlékkút. Alkotója Györfi Sándor szobrászmûvész.


Küldetésnyilatkozatunk

„Tudjunk együtt nevetni, felfedezni, csodálkozni.”

A teljes gyermeki személyiséget fejlesztjük a felfedezõ tanulás során tevékenykedés közben, élménygazdag tevékenységek által.

Gyermekközpontú, szeretetteljes érzelemgazdag légkörben egyéni adottságokra építõ tudatos képességfejlesztést valósítunk meg.

Játékos kíváncsiságukra építve alapozzuk meg a gyermekek szándékos tanulási vágyát.
Fejlesztjük kommunikációs készségeiket, beszéd-kultúrájukat.

Megerõsítjük, alkalmazhatóvá tesszük az együttélés, együttmûködés viselkedési normáit.

Elfogadjuk, tiszteletben tartjuk a másságot.

Ami nekünk a program megszabta kötelesség, az a gyermeknek élmény és játék.

Törekszünk a biztonságot, derût, esztétikát sugárzó óvodai környezet megteremtésére.

Nyitottak vagyunk partnerkapcsolatainkban.

A gyermek a szülõké, elsõsorban az õ örömük és felelõsségük. Segítõkészen állunk a család mellé a gyermekek érdekeit képviselve.