Aktualitások Dokumentumaink Minõségfejlesztés
       
Rendezvényeink
 
     

 
SZIM tagóvoda

Karcag, Gépgyár u.
Tel: 59/313-250

E-mail: szim@karcagiovodak.hu

Tagintézményvezetõ:
Balajtiné Sütõ Margit

 

Óvodánk 1981-ben épült társadalmi munkában a SZIM Gépgyár kezdeményezésére. 

Kezdetben a gyár és a Kutató Intézet dolgozóinak gyermekei jártak hozzánk, majd a beóvodázás kiterjedt az egész kertvárosi részre.

Óvodánk a város külterületén, zöldövezetben helyezkedik el. Két csoporttal működik, mely

50 gyermek befogadására alkalmas. 4 óvodapedagógus, 1 pedagógiai asszisztens és 2dajka látja el a gyerekek nevelését. Nevelő közösségünket nyitott, befogadó, szakmailag jól felkészült óvodapedagógusok alkotják, munkánkat szakképzett dajka nénik segíti.

 Nevelési gyakorlatunk alapja a gyermekközpontúság, nyugodt, családias, szeretetteljes légkörben, folyamatos együtt tevékenykedés közben sokoldalú, harmonikusszemélyiségű gyermekek nevelése. Az egymásra épülő tevékenységeinket a játékra alapozva szervezzük, így biztosítjuk, hogy nevelési elképzeléseink komplex formában fejtsék ki hatásaikat. Nevelési gyakorlatunk kidolgozásához a Fábián Katalin: Tevékenységközpontú Óvodai Nevelési Programját használtuk adaptációként.
 Nevelőközösségünk hitvallása:

- Közös jövőkép

- Gyermek szeretet

- Pozitív mintanyújtás

- Komplexitás

- Tudatosság

-Nyílt,együttműködő kapcsolatok alakítása

- Természet szeretete, védelme

 

Nevelési gyakorlatunkban kiemelten kezeljük az egészséges életmódra nevelést és a külsővilág tevékeny megismerését. 2010 óta viseljük a Zöld óvoda címet.

Mindemellett, intézményünk, mint Kiválóan Akkreditált Tehetségpont nagy hangsúlyt fektet a tehetséggondozásra. Két tehetséggondozó műhelyünk: a „Barangoló” környezeti és az „Ovis-torna” mozgásos műhely várja a tehetségígéret gyermekeket.

Óvodánk épületében csoportszobáink tágasak, esztétikusan berendezettek. A csoportonkénti

mosdók és öltözők megfelelően szolgálják óvodásaink gondozását, testi szükségleteik

kielégítését.

Az épületet tágas udvar veszi körül, melynek füvesített és betonozott udvarrésze egyaránt gyermekeink rendelkezésére áll. Az udvar mérete, felszereltsége lehetőséget biztosít az együttes, ill. a kisebb csoportokban történő zavartalan tevékenykedéshez.


 

Játék állománya jól felszerelt, esztétikusak, jól szolgálják a gyermekek mozgásigényének

kielégítését, képességeik fejlesztését, a szabadban való tartózkodás tartalmas eltöltését.

Udvarunk sajátos hangulatát, esztétikáját, veteményes - virágos - sziklakertünk, kerti tavunk valamint gyümölcsfáink adják. Fúrott kutunk használatával mindig zölden virít környezetünk.

A természet e kis része folyamatos megfigyelésre és tevékenykedésre kínál lehetőséget.

Ezáltal teremtjük meg gyermekeinkben a természet megbecsüléséhez, megóvásához

szükséges érzelmi alapot. Igyekszünk, szoros, együttműködő kapcsolatot kialakítani a szülői közösségünkkel. Közös programokon: kirándulásokon, sportdélutánokon, Egészségnapon, SZIM- világ családi délutánon, környezetvédelmi jeles napokon. 2014-től szülői bábcsoport működik, előadásaik rendezvényeinket teszik színesebbé.

Jól működő partnerkapcsolatot alakítottuk ki, egymás munkájának megismerése és segítése érdekében ezen a városrészen lévő általános iskolával.