Aktualitások Dokumentumaink Minõségfejlesztés
       
Rendezvényeink
 
     

 
Táncsics krt. 19. sz. tagóvoda

Karcag, Táncsics krt. 19.
Tel: 59/300-045

E-mail: t.19@karcagiovodak.hu

Tagintézmény vezetõ:

Kunné Nánási Mónika

 

 

„Azokért élünk, akiket szeretünk,

 azokért, akik igaznak tartanak.

 A jövőnek élünk, a szépért,

 a jóért, amit tehetünk”

                     (Széchenyi István)


Az óvodánk Karcag város központjában helyezkedik el, 6 csoportban 12 óvodapedagógus, 6 dajka 2 pedagógiai asszisztens gondoskodik a gyermekek neveléséről. Csoportjaink életkor szerint homogén összetételűek, okai: nevelési tradíciók, szülői igény, pedagógiai meggyőződés. .,, Óvodánk a Nagy Jenőné  „ Óvodai nevelés a művészetek  eszközeivel” című programot adaptálta, mert illeszkedik beállítottságunkhoz, elképzeléseinkhez, terveinkhez. 

2011-ben teljes körűen felújították óvodánk épületét. Megtörtént az akadálymentesítés, fűtés, világítás, vízvezeték korszerűsítése melynek eredményeként energiatakarékosabban, környezetkímélőbben működik óvodánk. 2013-ban pályázat útján napkollektor elhelyezése történt, amely segíti az áramtermelését. A belsőtérbe belépve csoportszobáink, kiszolgáló helyiségeink szépek, korszerűek, esztétikus harmonikus légkört árasztanak.

Udvarunk tágas, sok fával, növénnyel a korosztályoknak saját átjárható udvarrésszel. Óvodánk másodjára is büszke tulajdonosa a „Zöld Óvoda” kitüntető címnek. Már a „Zöld Óvoda” cím elnyerése előtt is kiemelt szerepet kapott a környezeti nevelés, a környezet tudatos magatartás alakítása. A cím megszerzése igazolta törekvésünket tudatosabbá vált a nevelőközösség számára, hogy jó úton járunk, ezt az utat folytatnunk kell. A virágos kert, sziklakert, veteményes kert gondozását, a madárvédelmet tudatosan évszakonként tervezzük. Lehetőséget adunk, hogy a gyermekek kíváncsiságára alapozva, tevékenykedés közben minél több élményt, tapasztalatot, tudást szerezzenek.

Nevelő közösségünk nagy szakmai tudás birtokosa, környezeti nevelő, gyógytestnevelő mentálhigiénés, dráma-, fejlesztő-, pedagógus gondoskodik a gyermekek sokirányú fejlesztéséről. Jelenleg óvodánkban 5 tehetség csoport működik: mozgás, néptánc, ének-zene, kézműves és környezet.

Küldetésnyilatkozatunkban megfogalmaztuk a gyermekközpontúságot, szeretetteljes, biztonságot adó légkört. Hiszünk a testi, lelki egyensúly fontosságában, tudunk nevetni, felfedezni, csodálkozni. Hiszünk a művészetek emberformáló erejében, értékközvetítő szerepében. Figyelembe vesszük a gyermekek egyéni képességeit. Törekszünk a népi kultúra ápolására, néphagyományunk átörökítésével. 

Kapcsolatunk közvetlen és közvetett partnereinkkel nyitott és kezdeményező. A szülőkkel megkülönböztetett figyelemmel foglalkozunk, törekszünk a jó kapcsolat kialakítására, ápolására.

Mindezek által biztosítjuk a lehetőséget gyermekeinknek a következő életszakaszhoz  szükséges készségek, képességek,rolex replika jártasságok megszerzésére.