Aktualitások Dokumentumaink Minõségfejlesztés
       
Rendezvényeink
 
     

 
Zöldfa úti tagóvoda

Karcag, Zöldfa u. 32.
Tel: 59/300-238

E-mail: zoldfa@karcagiovodak.hu

Tagintézmény vezetõ:
Harsányiné Szabó Ilona

Óvodánk 1980-ban épült a Kórház úti lakótelep és kertvárosrész szomszédságában.
Az épületet tágas zöldövezet veszi körül. Hatalmas udvarunk lehetõséget teremt a gyermekek mozgásigényének sokirányú kielégítésére, fejlesztésére.

Óvodánk három csoportos, pavilonrendszerû épület, melyben minden csoport számára mosdó, öltözõ, fedett terasz biztosított. Az óvodánkba járó kisgyermekeket 6 elhivatott óvodapedagógus és 4 dajka fogadja. A gyermekek nevelését vegyes csoportokban valósítjuk meg, ahol lehetõsége nyílik a testvéreknek, barátoknak, hogy együtt legyenek az egész nap folyamán.
Lehetõséget teremtünk arra, hogy a családokkal közösen, a családokat bevonva gazdagítsuk a gyermekek élményeit, tapasztalatait kirándulásokon, rendezvényeken, a mindennapi óvodai életben.

Küldetésnyilatkozatunk

Olyan gyermeki világot teremtünk, mely tiszta, új és szép, tele csodákkal, felfedezéssel és várakozással.

A teljes személyiség kibontakoztatása és szocializációja mellett, ésszerû korlátok között szabadságot adunk, bátorítunk és irányítunk.

Jól felkészült óvodapedagógusként, olyan gyermekeket nevelünk, akik képesek döntéshozatalra, kritikus gondolkodásra, problémák kreatív megoldására, az egyéni különbségek tiszteletben tartására.

Az egészséges testi-lelki fejlõdést szeretetteljes, nyugodt légkörben, zöld övezetben biztosítjuk.

A mûveltségtartalom közvetítését a szabadjátékban, cheap mens birkenstocks online tevékenységeken keresztül integrált tanulásban valósítjuk meg.

Közvetítjük az eltérõ kultúrák megismerését és elfogadását.
Jól felszerelt óvodai környezetünkbe bevonjuk és segítjük a családokat, törekszünk a partnerekkel való együttmûködésre.

Megteremtjük a hátrányos helyzetben születõ és ott nevelkedõ gyermekeknek az egyenlõ esélyhez jutás feltételeit.

A „Lépésrõl-lépésre” óvodai nevelésünk alapja, hogy gyermekeink a helyüket megtaláló, a változásokkal lépést tartani tudó és másokkal együttmûködõ képességekkel rendelkezzenek.