Kezdőlap Tagintézmények Jókai úti óvodája Rendezvények Kapcsolatok menubar

Madarász Imre Egyesített Óvoda - Jókai úti óvodája


Jókai épület

Elérhetőség

Tagintézményvezető: Romhányi Sándorné
Elérhetősége:5300 Karcag, Jókai u. 13.
Tel: 59/300-255
E-mail: jokai@karcagiovodak.hu


Bemutatkozás

Óvodánk kastélyszerű épületét 1977-ben alakították át 2 csoportos óvodává, 2011-ben teljes körűen felújították. A vegyes életkorú gyermekek nevelése az „Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel”Pedagógiai Program alapján folyik. Óvodánkban 4óvodapedagógusdolgozik ,1 fő pedagógiai asszisztens és 2 dajka segíti a munkánkat. Az épületet tágas udvar veszi körül, melynek nagyobb részét pázsit fedi, sok fa, bokor és rengeteg virág adja egyedi hangulatát. Madárbarát Óvodaként növényeink és a madarak védelme, gondozása mindennapi tevékenységünk. Udvari játékaink a tartalmas fejlesztés lehetőségét biztosítják. Rossz idő esetén gyönyörű fedett teraszon levegőztetjük gyermekeinket. Tanösvényünk, veteményes kertünk lehetőséget teremt gyermekeink saját élményű tapasztaláson alapuló élményszerzésére. Fontosnak tartjuk környezetünk védelmét, számos rendezvényünk ennek a feladatnak alárendelve valósul meg a szülők bevonásával. A gyermekek érdekeit képviselve tartalmas partneri kapcsolatok kialakítására törekszünk. Valljuk a művészet emberformáló erejét , a testi-lelki egyensúly fontosságát, a humor mindennapi derűjét.. Mindennapjainkat színesíti az óvodapedagógusaink zenei beállítottsága, a mese szeretete, a népi kultúra, a néphagyományok átörökítése. Tehetséggondozásunk nem csak a csoportokban, hanem fejlesztő műhelyekben is megvalósul. Emellett nagy gondot fordítunk az arra rászoruló gyermekeink fejlesztésére is.

Küldetésnyilatkozatunk

Tetteinkkel, viszonyulásunkkal sugározzuk a gyermekek feltétel nélküli elfogadását Kezdeményezőek vagyunk partnerkapcsolatainkban. A szülőkkel tartalmas kapcsolat kiépítésére törekszünk gyermekeink érdekeinek szem előtt tartásával. A testi-lelki jólét érzését naponta megteremtjük. A művészet emberformáló erejére építünk. Élmény-és tevékenység gazdag óvodai életet biztosítunk. Segítjük a gyermekeket egyéni képességeikhez mérten tapasztalatok-ismeretek megszerzésében. Naponta erősítjük a gyermekeket pozitív személyiségjegyük tudatosításában. Munkánkban a szeretet –harmónia –biztonság - rend értékrendszerét érvényesítjük

Rendezvényeink képekben

Kirándulás a szülőkkel, gyermekekkel 2018.

szuloikirandulas

Szüret 2019

szuloikirandulas

Egészségnap 2020.

egeszsegnap

Győztes csapatunk a „Kelj fel Jancsi!” játékos sorverseny 2019.

keljfeljancsi

Karácsonyi munkadélután 2019.

Karácsonyi munkadélután 2019.

Helyi hagyományaink megismertetése Tájház 2020.

tajhaz
lábléckép