Kezdőlap Bemutatkozás Tagintézmények Dokumentumok Pályázatok Rendezvények Kapcsolatok Bázisintézmény In Memoriam menubar

Bemutatkozás

Beíratkozás


Intézményünk a Karcag Városi Önkormányzat által fenntartott, önállóan működő költségvetési intézmény.

Intézményünk alaptevékenysége az Alapító Okirat szerint:
óvodai nevelés, cigány kisebbségi óvodai nevelés, napközi otthoni ellátás, óvodás gyermekek étkeztetése, logopédiai ellátás karcagi gyermekek, általános iskolai tanulók körében, nevelési tanácsadás, óvodai - iskolapszichológiai ellátás, gyógytestnevelés, továbbtanulási pályaválasztási tanácsadás, sajátos nevelési igényû gyermek ellátása.Feladatainkat 130 fõ közalkalmazottal látjuk el, 31 óvodai csoportban és a pedagógiai szakszolgálatnál a város 13 különbözõ pontján lévõ épületben.

Intézményünkben 10 szakmai munkaközösség - vezetői, gyermekvédelmi, testnevelés-gyógytestnevelés, tevékenységközpontú, lépésről-lépésre, mese-varázs, környezeti, óvodai nevelési a művészetek eszközeivel, kerekerdő, kézműves - 2 szakmai műhely: Kunrózsa kamarakórus, Gyöngyvirág néptánccsoport működik.
Pedagógusaink ezen szakmai munkaközösségekben, műhelyekben aktívan tevékenykednek.
A szakmai munkaközösségek pedagógiai fejlesztés színterei.

Intézményünk partnerközpontú, sikeresen kiépítettük és mûködtetjük a Comenius 2000 Közoktatási Minõségfejlesztési Program I. Intézményi modelljét. Az intézményi mûködés minõségének folyamatos fejlesztését 3 tagú team irányítja, minõségi körök, team-ek mûködtetésével, az alkalmazottak teljes körû bevonásával.

Nevelési felfogásunk középpontjában a gyermek áll, akinek optimális fejlődéséhez biztosítjuk az elfogadó, nyugodt, biztonságos légkőrt, amelyben a gyermekeket egyéni képességeik szerint neveljük, fejlesztjük. Hangsúlyozzuk a gyermekek testi, lelki gondozását, az érzelmi biztonság megteremtését, a mozgásmûveltség fejlesztésének fontosságát, a személyiségfejlesztést, a tevékenységek által, tevékenységeken keresztül a szocializáció minél teljesebb kibontakozását, a családi neveléssel együtt.

Nevelési programunk olyan életfeladat teljesítésére orientál, amelyben a gyermekek megtanulnak eligazodni a környezetükben, beszélni, tevékenykedni, együttmûködni, magatartásformákat elsajátítani.

Programunk a gyermekek alapvetõ tevékenységére, a játékra, a mozgásra, a környezet tevékeny megismerésére, a kommunikációra, a mesére, a mûvészi élménynyújtásra, a cigány kultúra átadására, ápolására épít.

Intézményünkben négy részprogram szerint valósítjuk meg nevelési feladatainkat. Székhely, Kinizsi, Zöldfa tagóvodák a Lépésről - lépésre program. Csokonai - Jókai - Táncsics krt. 19. sz. tagóvodák óvodai Nevelés a művészetek eszközeivel óvodai program. Kuthen úti - SZIM tagóvodák a Tevékenységközpontú óvodai program. Takács P. úti tagóvoda Mozgás fejlesztő óvodai program.

A székhelyen és tagóvodáinkban szakirányú végzettséggel rendelkezõ óvodapedagógusok láb- és tartásjavító tornát szerveznek.

Lehetőség nyílik a hitéletre nevelésre a katolikus és református egyház által a szülői igényeknek megfelelően.

Tehetséggondozó műhelyünkben lehetőség van a gyermekenek a játokos nyelvtanulásra, kreatív alkotó kézműves tevékenységre, népi kultúra - néptánc megismerésére művelésére.

Pedagógusaink a költségvetési források mellett pályázatok írásával járulnak hozzá a szakmai és tárgyi fejélesztésekhez.

A „Gyermekünk mosolya - Egészséges gyermekekért” kiemelten közhasznú alapítvány minden évben támogatja az óvodák eszközfejlesztését a gyermekek képességfejlesztése területén.

Gyermekünk Mosolya - Egészséges Gyermekekért Alapítvány

Óvodánk alapítványa a Gyermekünk Mosolya - Egészséges Gyermekekért Alapítvány, mely a karcagi óvodás gyermekekt támogatja.

Farkas Adrienne kuratórium elnöke
Labonczné Fekete Zsuzsanna kuratórium elnök helyettese
Sótiné Szatmári Dóra kuratórium tagja
Címük: Karcag,Táncsics krt. 19.
Telefonszám: 59/300-045

Az alapítvány számlaszáma: 10404522 – 45211869 – 00000000
Adószám: 18829417-1-16

lábléckép