Kezdőlap Oktatási Hivatal Bázisintézménye menubar

AZ OKTATÁSI HIVATAL BÁZISINTÉZMÉNYE


Beíratkozás

Tájékoztató

Óvodánk 2020-ban adott be pályázatot Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím elnyerésére. Az Oktatási Hivatal által kiírt pályázaton - a Pedagógiai Oktatási Központ és a bíráló bizottság javaslatai alapján - az Oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyettese a rendkívül magas szakmai színvonalú pályamunkák közül a Madarász Imre Egyesített Óvodát érdemesnek ítélte Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím viselésére.

A Madarász Imre Egyesített Óvoda Karcag Városi Önkormányzat által fenntartott köznevelési intézmény, 9 feladatellátási helyen, 31 óvodai csoporttal. Óvodai épületeink infrastruktúrája folyamatosan megújuló, szép, esztétikus óvodai környezetet biztosít a gyermekek számára. Intézményünk gyermeklétszáma meghaladja a 750 főt, ellátjuk a sajátos nevelési igényű gyermekeket, esélyteremtő programokkal biztosítjuk a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nevelését, kiemelt feladatunk a tehetséggondozás és a környezeti nevelés. 2017 óta az Oktatási Hivatal Bázisintézményi feladatait látjuk el.
Intézményünk pedagógiai programja 3 részprogram adaptálására épül:
- Lépésről – lépésre óvodafejlesztő program
- Tevékenységközpontú óvodai program
- Óvodai Nevelés a Művészetek eszközeivel program
Mind a 9 óvodánk „Zöld Óvoda” címmel rendelkezik, kiemelt feladatunknak tekintjük a környezettudatos nevelést. Intézményünk kiváló akkreditált tehetségpont címet nyert el két alkalommal, tehetségműhelyeink gazdag szakmai tartalommal működnek valamennyi tehetségterületen.
Az intézményünk nevelőtestülete 69 fő szakképzett óvodapedagógusból, óvodapedagógus-gyógypedagógusból, és 1 fő óvodapszichológusból áll, közülük 6 fő mesterpedagógus, 2 fő szakértő, 3 fő szaktanácsadó, 21 fő szakvizsgázott óvodapedagógus. Karcag és térsége óvodai szakmai központjaként évente megszervezzük a Madarász Imre Óvodapedagógiai Napokat az egymástól való tanulás jegyében. Szakmai fejlesztéseink műhelyei szakmai munkaközösségeink (vezetői, művészeti nevelés, tevékenységközpontú, lépésről-lépésre, testnevelés-gyógytestnevelés, gyermekvédelem, fejlesztőpedagógia, mese-varázs, környezeti nevelés, kézműves), melyben pedagógusaink aktívan vesznek részt, belső képzések, bemutató foglalkozások, hospitálások, konzultációk szervezésével.

Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím viselése megtisztelő mind az intézmény vezetése, mind a pedagógusok számára, hiszen a jó gyakorlatok átadásával tovább fejleszthetjük szakmai tudásunkat.

A bázisintézmény jógyakorlatai:

  1. 1. Komplex tehetséggondozó program:
  2. 2. Környezeti nevelés, Zöld Óvoda kritérium szerinti működés
  3. 3. Hátrányos helyzetű gyermekek esélyteremtése
  4. 4. Művészeti nevelés
  5. 5. Projektpedagógia alkalmazása
  6. 6. Tevékenységközpontú pedagógiák alkalmazása


Kapcsolattartó:
Romhányi Sándorné
Telefon: 59/300-255
Email: jokai@karcagiovodak.hu

lábléckép