Ugrás a tartalomhoz
Kezdőlap Tagintézmények Dokumentumok Pályázatok Kapcsolatok Bázisintézmény Beíratkozás In Memoriam menubar

In Memoriam - Gulyás Ferencné


Gulyás Ferencné (szül.: Kis Jolán) 1967. július 11-én született Karcagon.
1988-ban kapott óvónői diplomát a szarvasi Felsőfokú Óvónőképző Intézet nappali tagozatán. 2003-ban az ELTE Tanító és Óvóképző Főiskolai Karán vezető óvodapedagógus szakirányú végzettséget és szakvizsgát szerzett.

Gulyás Ferencné szakmai életútja
Gulyás Ferencné 1985. szeptember 2-án kezdte óvodapedagógusi hivatásának gyakorlását Karcagon, az akkor még külön szervezeti egységként működő III. számú, Takács Péter úti Óvodában. Az ott töltött egy év, illetve a tapasztaltak hatására 1986-ban megkezdte felsőfokú óvodapedagógusi tanulmányait a Felsőfokú Óvónőképző Intézet nappali tagozatán Szarvason. Két évvel később diplomájának megszerzése után 1988 szeptembertől, másik óvodai egységben a II.sz Kuthen úti Óvodában folytatta munkáját, ahol további öt évet töltött el. Innovatív személyisége jelentős mértékben hozzájárult a hatékony csoportszervezés kialakításához, vegyes életkorú csoportban az egyéni és mikrocsoportos fejlesztés bevezetéséhez.

1993 tavaszától első gyermekével volt otthon 3 évig. 1996-ban tért vissza hivatásához, az akkor már egy szervezetként működő Madarász Imre Egyesített Óvoda Zöldfa úti óvodájába, ahol 1998 februárjától, mint tagóvodavezető látta el feladatait további 3 évig, mely idő alatt második gyermekével 4 hónapot töltött szülési szabadságon. Irányítása alatt került adaptálásra a Lépésről- Lépésre óvodai program, melynek során az adott intézmény elkészítette és bevezette a helyi nevelési programját, a későbbiekben vezetésével megvalósult a program beválásának felülvizsgálata.

2000. szeptemberétől a Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat intézményvezető-helyetteseként, illetve a vezetői szakmai munkaközösség vezetőjeként látta el feladatait, mely idő alatt az intézmény vezetőjét támogatva nagy hangsúlyt fektetett a nevelőtestület és saját szakmai fejlődésére, a pályázati lehetőségek széles körű kihasználására, a szervezeti kultúra fejlesztésére, valamint Karcag város és a környékén élő hagyományok és kultúra gazdagítására, ápolására, egyes intézményi rendezvények megálmodója és megvalósítójaként.

2002-től a COMENIUS 2000 Közoktatási Minőségfejlesztési rendszer kiépítését és partnerközpontú működését irányította a Minőségfejlesztő csoport tagjaként.

2014-ben az elsők között töltötte fel pedagógus portfólióját, és 2015. január 1-től mesterpedagógus, közoktatási szakértő lett.

2014 augusztusáig tevékenykedett intézményvezető helyettesként, majd 2014. szeptemberében az intézmény vezetőjévé választotta Karcag város Önkormányzatának Képviselőtestülete, a nevelőtestület és az alkalmazotti kör teljes körű támogatásával. Intézményvezetői feladatait egészen 2022. októberéig, betegsége bekövetkeztéig végezte.

Vezetésével rendkívül jól szervezett pedagógiai munka valósult meg, szakmai elhivatottság, motiváltság, folyamatos megújulásra való törekvés, nagyfokú rugalmasság és precizitás jellemezte. Kiemelkedő szerepet töltött be, a Karcag és Térsége Tehetségsegítő Tanács megalakításában 2015-ben, ahol a tanács titkáraként segítette a szervezet működését.
Az általa vezetett intézmény 2 alkalommal az Akkreditált Kiváló Tehetségpont címét kapta, melyet a városunk nagy büszkeséggel fogadott.

Szívügyeként kezelte a kiemelt figyelmet igénylő óvodás korú gyermekek óvodai nevelését, a hátránykompenzációt és az egyenlő esélyek megteremtését.

Fontos volt számára a környezettudatos szemlélet kialakítása, átörökítése és a fenntarthatóságra való törekvés. A Madarász Imre Egyesített Óvoda mind a 9 tagóvodája Gulyás Ferencné vezetése alatt Zöld Óvoda címet, ebből 3 tagóvoda Örökös Zöld Óvoda címet kapott.

A térség és Karcag város hagyományainak ápolása, a nemzeti identitás és a helyi kulturális értékek megismertetése területén szintén kimagasló eredményekkel rendelkezett az általa vezetett intézmény.

Folyamatos és kiváló kapcsolatot tartott fenn Karcag Város Önkormányzatával, a partnerintézményekkel, civil szervezetekkel, állandó résztvevője volt a testvérvárosi kapcsolatainkat erősítő alkalmaknak.

Támogatta a „Gyermekünk Mosolya Egészséges Gyermekekért közhasznú alapítvány” működését.

Pedagógiai szemlélete kiváló példa és mérce volt nevelőtestülete számára is, melybe rendezvényeken túl intézményi és a Megyei Pedagógiai Napok alkalmával rendezett bemutató foglalkozásokon kaphatnak betekintést a Jász- Nagykun- Szolnok Vármegyében tevékenykedő pedagógusok.

Vezetése során számos óvodai épület újult meg, így a karcagi óvodás korú gyermekek optimális infrastruktúrájú, biztonságos, jól felszerelt és esztétikus környezetben tölthetik mindennapjaikat.

Kiemelt figyelmet fordított a dolgozó szülők gyermekeinek szakszerű ellátására az ügyeleti időszakban. Elindította a Karcagi óvodások tarka-barka percei facebook oldalt, mely óriási segítséget jelentett a szülők részére, és nem csak városunkban, de az ország más településéről is pozitív visszajelzést kapott a kezdeményezése.

Gulyás Ferencné rendkívül aktív, kreatív kezdeményező óvodapedagógus volt. Stílusa magával ragadó, közvetlensége, szakmai kompetenciája példaértékű a fiatalabb és az idősebb kollégák előtt egyaránt. Óvodapedagógusként, vezetőként határozott elképzelésekkel rendelkezett. Munkájára önállóság, megbízhatóság, tudatosság és emberség volt jellemző. Önzetlenül, példamutatóan szervezte az intézményi rendezvényeket, értekezleteket, belső szakmai továbbképzéseket, melyekről rendszeresen jelentek meg publikációjai a helyi, megyei médiában. Intézményében olyan ellenőrzési és értékelési rendszert dolgozott ki kolléganőivel közösen, amely összhangban van a külső szakmai ellenőrzés szempontjaival, így kolléganői felkészültek a rendszeres külső szakmai ellenőrzésre, értékelésre, minősítésre. A Madarász Imre Egyesített Óvoda sikeres pályázatainak megírásában és megvalósításában évtizedek óta irányító szerepet töltött be.

A város kulturális életében is aktívan jelen volt. 2006-ban Karcag Város Kultúrájáért Díjat adományozta számára Karcag Városi Önkormányzat Képviselő – testülete a város érdekében végzett kiemelkedő nevelő –oktató munkájáért, kulturális tevékenységéért.

Az Idegenforgalmi, Társadalmi és Külkapcsolati Bizottság munkáját 2006-tól segítette. A Karcag Városért Helyi Közösség szerepét betöltő Helyi Akció Csoport tagja volt, melyben a helyi fejlesztési stratégia kidolgozásában, megvalósításában aktívan részt vett.

Az Országos Óvodai Tehetségsegítő Tanács elnökségi tagja volt 2013 szeptemberétől. A Jász- Nagykun Szolnok Vármegyei Nemzeti Pedagógus Kar elnökségi tagjaként tevékenykedett. Tagja volt a Magyar Óvodapedagógiai Egyesületnek, az „Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel” Óvodapedagógusok Országos Szakmai Egyesületének.

2021. júniusában Budapesten, a Vigadóban az óvodapedagógusok legrangosabb elismerését, a Brunszvik Teréz-Díjat, miniszteri kitüntetést vehette át Maruzsa Zoltán államtitkár úrtól. Gulyás Ferencné a Madarász Imre Egyesített Óvoda intézményvezetője kiemelkedő szintű szakmai felkészültségével, pedagógusi elhivatottságával, vezetői attitűdjével és emberi magatartásával vívta ki e nemes díjat.

2022. október 29-én még vidáman, boldogan nyitotta meg, s vett részt intézményi rendezvényünkön, az Ovi-Gálán. Ez a találkozás örök emlék marad, nem hittük, hogy akkor látjuk őt utoljára. Másnap megtörtént a hirtelen és mindenki számára hihetetlen tragédia. Egy éven keresztül minden nap bíztunk csodában, hogy újra találkozunk és folyatjuk együtt a megkezdett nevelési évet. De hiába! A betegség legyőzte Őt! Szeretett intézményvezetőnk 2023. október 29-én hosszan tartó betegsége után csendesen megpihent.

Emlékét tisztelettel és szeretettel őrizzük!

lábléckép