Ugrás a tartalomhoz
Kezdőlap Álláspályázatok Megvalósult pályázatok Csokonai Óvoda aktuális páláyzata Kinizsi Óvoda aktuális páláyzata menubar

A „Búzavirág koszorú, ma senki se szomorú…” - Csokonai utcai óvoda
NTP-TEHETSEG-23-0136A Madarász Imre Egyesített Óvoda Csokonai utcai óvodája pályázatot nyújtott be a Nemzeti Tehetség Program keretében a Kulturális és Innovációs Minisztérium megbízásából a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő támogatásával „Tehetségközelben” – komplex tehetséggondozó programok támogatása címmel kiírt nyílt pályázatra.
A pályázat célja: Olyan komplex programok megvalósítása, amelyek célja a magas színvonalú tehetséggondozó és mentori szolgáltatás, továbbá az egyenlő hozzáférés biztosítása, lehetőség szerint több intézmény tehetséges fiataljainak együttes részvételével.

A „Búzavirág koszorú, ma senki se szomorú…” címmel beadott pályázat a szakmai értékelő tartalmi értékelése és az elért pontszám figyelembevételével teljes összegű, azaz 2.343.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.

Támogatási időszak: 2023. szeptember 1. és 2024. augusztus 31. közé eső időszak, amelynek időtartama alatt a támogatott program, illetve projekt megvalósul.

A pályázati program célja a Csokonai utcai óvodában: A „csengő hangú”, jó hallású, szép mozgású, gyermekek tehetségük kibontakoztatása. Szép, harmonikus, ritmikus mozgásfejlesztés. Az életkori sajátosságait, befogadó képességét figyelembe véve, ismerkedés a magyar nép hagyományaival, a jeles napokhoz fűződő szokásokkal, az értékes népzenével, a népi gyermekjáték és mondókakincsekkel. Improvizatív képességek, alkotókedv alakítása, speciális képességeik fejlesztése, komplex személyiségfejlesztés. A tánc örömének, a népi zene érzelmekre ható erejének megtapasztalása. A közös munka átélésével komplex élményeket biztosítunk, melyek segítségével erős érzelmi kötődést alakítunk ki a gyermekek és a művészetek között. Saját ritmushangszerek készítésével a néphagyományok iránti érdeklődés fokozása. A gyermekek intraperszonális képességeinek fejlesztése – a gyermekek egészséges öntudat, önértékelésük, önkritikájuk erősítése. A gyermekek interperszonális képességeinek fejlesztése- a gyermekek közösségi életének, szociális kapcsolatainak erősítése.

Pályázat megvalósulásának első szakasza


Dokumentáció letöltése Fotó dokumentáció

Eseményről készült felvételek:

Kerekparos kep
Kerekparos kep
Kerekparos kep
Kerekparos kep
Kerekparos kep
Kerekparos kep
Kerekparos kep
Kerekparos kep
Kerekparos kep
Kerekparos kep
Kerekparos kep
Kerekparos kep

Pályázat megvalósulásának második szakasza


Dokumentáció letöltése Fotó dokumentáció

Eseményről készült felvételek:

Kerekparos kep
Kerekparos kep
Kerekparos kep
Kerekparos kep
Kerekparos kep
Kerekparos kep
Kerekparos kep
Kerekparos kep
Kerekparos kep
Kerekparos kep
Kerekparos kep
Kerekparos kep

Pályázat megvalósulásának harmadik szakasza


Dokumentáció letöltése

Eseményről készült felvételek:

Kerekparos kep
Kerekparos kep
Kerekparos kep
Kerekparos kep
Kerekparos kep
Kerekparos kep
Kerekparos kep
Kerekparos kep
Kerekparos kep
Kerekparos kep
Kerekparos kep
Kerekparos kep
lábléckép