Ugrás a tartalomhoz
Kezdőlap Tagintézmények Dokumentumok Pályázatok Kapcsolatok Bázisintézmény Beíratkozás In Memoriam menubar

Madarász Imre Egyesített Óvoda - Táncsics krt. 19. sz. tagóvoda


Táncsics krt. 19. sz. tagóvoda

Elérhetőség

Igazgatóhelyettes: Nagy Tiborné
Elérhetősége:5300 Karcag, Táncsics krt. 19.
Tel: 59/300-045
E-mail: t.19@karcagiovodak.hu


Bemutatkozás

Az óvodánk Karcag város központjában helyezkedik el, 5 csoportban 11 óvodapedagógus, 5 dajka 2 pedagógiai asszisztens gondoskodik a gyermekek neveléséről. Csoportjaink életkor szerint homogén összetételűek, okai: nevelési tradíciók, szülői igény, pedagógiai meggyőződés. .,, Óvodánk a Nagy Jenőné „ Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel” című programot adaptálta, mert illeszkedik beállítottságunkhoz, elképzeléseinkhez, terveinkhez.

2011-ben teljes körűen felújították óvodánk épületét. Megtörtént az akadálymentesítés, fűtés, világítás, vízvezeték korszerűsítése melynek eredményeként energiatakarékosabban, környezetkímélőbben működik óvodánk. 2013-ban pályázat útján napkollektor elhelyezése történt, amely segíti az áramtermelését. A belsőtérbe belépve csoportszobáink, kiszolgáló helyiségeink szépek, korszerűek, esztétikus harmonikus légkört árasztanak.

Udvarunk tágas, sok fával, növénnyel a korosztályoknak saját átjárható udvarrésszel. Óvodánk büszke tulajdonosa az „Örökös Zöld Óvoda” kitüntető címnek. Már a „Zöld Óvoda” cím elnyerése előtt is kiemelt szerepet kapott a környezeti nevelés, a környezet tudatos magatartás alakítása. A cím megszerzése igazolta törekvésünket tudatosabbá vált a nevelőközösség számára, hogy jó úton járunk, ezt az utat folytatnunk kell. A virágos kert, sziklakert, veteményes kert gondozását, a madárvédelmet tudatosan évszakonként tervezzük. Lehetőséget adunk, hogy a gyermekek kíváncsiságára alapozva, tevékenykedés közben minél több élményt, tapasztalatot, tudást szerezzenek.

Nevelő közösségünk nagy szakmai tudás birtokosa: gyógytestnevelő, dráma-, fejlesztő-pedagógus, gyermektánc oktató gondoskodik a gyermekek sokirányú fejlesztéséről. Jelenleg óvodánkban 3 tehetség csoport működik: Testi – kinesztetikus - gyermektánc, logikai, és térbeli – vizuális területen.

Szakmai érdeklődésünk hármas irányultságú:
- művészeti nevelés- néphagyomány ápolás
- anyanyelvi fejlesztés
- mozgásfejlesztés

Nevelési gyakorlatunk alapja a gyermekszeretet, a harmonikus nyugodt, családias, egymásra figyelő, segítő, támogató, érzelmi biztonságot nyújtó, pozitív tulajdonságokat megerősítő óvodai élet. Fontosnak tekintjük a felnőtt feltételteremtő szerepét. Fejlesztő- tevékenységünk során mi a néphagyomány és a művészetek eszközével ható vers- mese- dramatikus játékokra, a vidám, éneklés, énekes játék és zenehallgatásra, valamint a rajz, mintázás, kézimunka tevékenységekre helyezzük a hangsúlyt.

Küldetésnyilatkozatunkban megfogalmaztuk a gyermekközpontúságot, szeretetteljes, biztonságot adó légkört. Hiszünk a testi, lelki egyensúly fontosságában, tudunk nevetni, felfedezni, csodálkozni. Hiszünk a művészetek emberformáló erejében, értékközvetítő szerepében. Figyelembe vesszük a gyermekek egyéni képességeit. Törekszünk a népi kultúra ápolására, néphagyományunk átörökítésével.

Kapcsolatunk közvetlen és közvetett partnereinkkel nyitott és kezdeményező. A szülőkkel megkülönböztetett figyelemmel foglalkozunk, törekszünk a jó kapcsolat kialakítására, ápolására.

Mindezek által biztosítjuk a lehetőséget gyermekeinknek a következő életszakaszhoz szükséges készségek, képességek, jártasságok megszerzésére.

Ovis programok képekben

Szüreti mulatság

Szüreti mulatság
Szüreti mulatság
Szüreti mulatság
Szüreti mulatság
Szüreti mulatság

Kelj fel Jancsi! játékos ügyességi vetélkedő

Kelj fel Jancsi!
Kelj fel Jancsi!
Kelj fel Jancsi!
Kelj fel Jancsi!
Kelj fel Jancsi!
Kelj fel Jancsi!
Kelj fel Jancsi!
Kelj fel Jancsi!

Ügyeskedj a kerékpároddal!

Kereékpáros rendezvény
Kereékpáros rendezvény

Galéria avató

galeriaavato
galeriaavato
lábléckép