Ugrás a tartalomhoz
Kezdőlap Tagintézmények Dokumentumok Pályázatok Kapcsolatok Bázisintézmény Beíratkozás In Memoriam menubar

Madarász Imre Egyesített Óvoda - Takács Péter úti Óvoda


Takács Péter Úti Óvoda

Elérhetőség

Tagintézmény-igazgató:Molnárné Oros Csilla
Elérhetősége:5300 Karcag, Takács Péter u. 50.
Tel: 59/300-207
E-mail: takacs@karcagiovodak.hu


Bemutatkozás

Óvodánk a város délkeleti szélén helyezkedik el, családi házak övezik. 1892-ben épült óvodai célokra. Több alkalommal felújították, korszerűsítették, 89 kisgyermek befogadására, egész napos ellátására alkalmas. A csoportszobák, öltözők és a mosdók berendezése, felszereltsége jól szolgálja a gyermekek igényeit, mind a képességek fejlesztése mind pedig a gondozás te-rén.

A gyermekek speciális fejlesztését is ellátjuk. Büszkék vagyunk a jól felszerelt tornaszobánkra, amely 2002 decemberében került átadásra. Óvodánk mozgásfejlesztő eszközökkel jól felsze-relt, melyek alkalmasak az örömteli játékra, a nagyfokú mozgásigény kielégítésére és a gyer-mekek igényeihez igazodó speciális mozgástevékenységek megvalósítására. Óvodánk udvara tágas, füvesített, virágok, fák biztosítanak tiszta levegőt, szép környezetet a gyermekek számá-ra. A gyermekek nevelését vegyes életkorú csoportokban valósítjuk meg, így a testvérek, barátok egy csoportba kerülhetnek, erősítve ezzel az érzelmi biztonságot, az összetartozás érzését.

Óvodánkban 8 fő óvodapedagógus, 1 fő pedagógiai asszisztens, és 4 fő szakképzett dajka dolgozik. Az óvodapedagógusok közül hárman szakirányú végzettséggel rendelkeznek: vezető óvodapedagógus, gyógytestnevelés szakirány és tehetséggondozó szakvizsga, valamint egyéni bánásmód, differenciált tanulásszervezés.. Szakirányú végzettségükkel nagyban elősegítik a nevelési program eredményes megvalósítását, a gyermekek fejlesztését. Segítik a nevelőtestü-let munkáját. Nevelési gyakorlatunk alapja a „Lépésről-lépésre” Óvodafejlesztő Program adaptálására épül. Nevelésünk során az óvodai közös élményekre alapozunk, melyeket a projekt módszer alkal-mazásával valósítjuk meg. Nevelő munkánk során szoros együttműködésre törekszünk a csa-láddal.

Minden évben nyílt napot szervezünk számukra, amikor is betekintést nyerhetnek az óvoda mindennapi életébe. Fontos számunkra a gyermekek egyéni képességeinek fejlesztése, a hát-ránykompenzáció és a tehetséggondozás. Nevelési gyakorlatunk célja: A gyermekek sokolda-lú, harmonikus fejlődésének elősegítése, személyiségük fejlesztése az eltérő fejlődési ütem, egyéni szükségletek, életkori sajátosságok ismeretében.

Olyan személyiségek formálása, akik képesek döntéseket hozni, kritikusan gondolkodni, fel-ismerni a problémákat, azokat kreatívan, fantáziadúsan, ötletesen megoldani, akik tiszteletben tartják az egyéni különbségeket és a családok értékrendjének sokféleségét. A gyermekek fej-lesztése során kiemelten kezeljük a mozgás szeretetére építő életvitel, az egészséges életmód megalapozására nevelést. Óvodapedagógusaink a mozgás mellett erősen elkötelezettek. Ebből adódóan a program megvalósítása során a mozgás fejlesztése óvodánkban hangsúlyosabb. A heti egy mozgás tevékenység mellett heti egy alkalommal kiegészítő mozgástevékenységgel és heti egy alkalommal, versenyjátékkal bővül a gyermekek mozgás fejlesztése.

Óvodánkban három tehetségfejlesztő műhely működik:

Délutáni pattogó

A „Délutáni pattogó” testi-kinesztetikus interperszonális és intraperszonális képességeket fej-lesztő tehetség műhely.

Délutáni pattogó

Az „Így kell járni” zenei-hagyományőrző interperszonális és intraperszonális képességeket fejlesztő tehetség műhely.

Délutáni pattogó

A „Kobakcsalogató” logikai-matematikai interperszonális és intraperszonális képességeket fejlesztő tehetség műhely.

A tehetségfejlesztő műhelyek munkája kedvezően hat a gyermekek fejlődésére, mind a képes-ségeik kibontakoztatásában, mind pedig a közösséghez tartozás, a közösségért való tevékeny-kedés terén.

Zöld Óvoda vagyunk

A Zöld Óvoda címet két alkalommal kaptuk meg. Ebben a nevelési évben harmadik alkalommal pályázzuk. Az óvodai élet során a gyermekek részt vesznek a kertgondozásban, udvarrendezés-ben, madáretetésben. Olyan pedagógiai tevékenységrendszert, tárgyi környezetet alakítunk ki, mely „segíti a gyermekek környezettudatos magatartásának kialakulását”.

Táncos mulatság
Táncos mulatság
Táncos mulatság

Rendezvényeink

Egészség nap

Az egészség nap keretében Dr. Vass Éva gyermekorvos beszélt a szülőknek a táplálkozási szo-kások fontosságáról. Beszélt arról is, hogy az egészséges életmód kialakításának meghatározó szerepe van az egészségünk megőrzése szempontjából. Előadását képekkel illusztrálta, melyek kapcsán beszélgetésre volt lehetőség a doktornővel. Az érdeklődő szülők egyéni gondolataikat oszthatták meg és kaptak választ kérdéseikre. A gyermekek számára ez idő alatt a védő nénik mesebábozással készültek. A gyermekek nagy örömmel fogadták.

Egészségnap
Egészségnap
Egészségnap
Egészségnap

Autómentes világnap

Hagyomány óvodánkban, hogy ez alkalomból kerékpáros ügyességi versenyt rendezünk. Az óvoda KRESZ pályája alkalmas erre a célra. Az ügyes gyerekek mindannyian almát kapnak a feladat végrehajtása után. Azon a napon délután kerékpáros kirándulást szervezünk az Erdei futópályára a Lobkorona Tanösvényhez.

Táncos mulatság
Táncos mulatság
Táncos mulatság
Táncos mulatság
Táncos mulatság
Táncos mulatság

Állatok világnapja

A csoportokban a projektek tartalmazták az állatok világnapjához kapcsolódó ismereteket, játékokat. Az óvoda udvarán folytatódik a tevékenységek sora. A gyermekek eljátszották a Sün Balázs című mesét. Fejdíszeket kaptak a gyerekek, „Ki vagyok én” játékot játszottunk a gyermekekkel, ahol a jellemzők elhangzásából tudta meg a kisgyermek, hogy milyen állat fej-díszét kapta meg. Utánoztuk különböző állatok mozgását, hangját. Az állatok képeit megnéz-ve beszélgettünk az érdeklődő gyermekekkel. Puzzle játék készült a csoportokban, azokkal kint az udvaron minden kisgyermek játszhatott. Színezőt kaptak a gyermekek, közben elmesél-ték saját élményeiket az állatokkal kapcsolatban.

Állatok világnapja
Állatok világnapja
Állatok világnapja
Állatok világnapja
Állatok világnapja
Állatok világnapja
Állatok világnapja

Barangoló

A Györffy István Nagykun Múzeum, „Kunok öröksége – Népélet a Nagykunságban” című kiállítás élményszerű feldolgozása 5-6 éves gyermekek számára.

Táncos mulatság
Táncos mulatság

Pöttömfogadó

Ezen a nyílt délelőttön az óvodában együtt tevékenykednek a gyermekek és szüleik. A szülők betekintést nyerhetnek az óvoda mindennapi életébe. Ez alkalommal köszöntjük a legkisebbe-ket. A versek és dalok elhangzása után a legkisebbek átbújtak a díszített óvodakapu alatt, minden új kisgyermek köszöntőlapot kap. Az udvaron mozgásos játékok és kézműves tevé-kenység várja az érdeklődő gyermekeket.  

Táncos mulatság
Táncos mulatság
Táncos mulatság
Táncos mulatság
Táncos mulatság
lábléckép