Ugrás a tartalomhoz
Kezdőlap Tagintézmények Dokumentumok Pályázatok Kapcsolatok Bázisintézmény Beíratkozás In Memoriam menubar

Madarász Imre Egyesített Óvoda - Kinizsi úti tagóvoda


Kinizsi úti óvoda épület

Elérhetőség

Tagintézmény-igazgató: Molnárné Oros Csilla
Elérhetősége:5300 Karcag, Kinizsi u. 46.
Tel: 59/300-105
E-mail: kinizsi@karcagiovodak.hu


Bemutatkozás

Városunk déli peremén helyezkedik el a Kinizsi úti tagóvoda, amelyben 3 csoportban biztosítjuk az óvodás gyermekek ellátását. 6 óvodapedagógus, 1 pedagógiai asszisztens és 3 dajka látja el a gyermekek nevelését, fejlesztését, gondozását.
Óvodánk jól felszerelt, a tárgyi erőforrások biztosítottak a folyamatos és élménygazdag működéshez. Tiszta, esztétikus környezettel várjuk a gyermekeket.

Óvodapedagógusaink szeretetteljes, nyugodt, biztonságos légkör megteremtését segítik elő befogadó, elfogadó pedagógiai attitűdjükkel.

Kiemelt funkcióként szerepel óvodánkban az óvó-védő-gondozó funkció a veszélyeztetettség felismerésében, megszüntetésében. Az esélyteremtés, a hátránykompenzálás elősegítésére törekszünk. Gyermekeink családjainak szociokulturális hátterére magas számban jellemző a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet. Nevelőmunkánk során szoros együttműködésre törekszünk a családokkal. Az együttműködés során a szülők bekapcsolódhatnak az óvodai tevékenységekbe, ünnepi előkészületekbe. Így megismerik, és jobban azonosulnak a nevelői törekvéseinkkel, átélik a családi nevelés felelősségét.

Sokféle, változatos tevékenységek, tapasztalatszerzések, játékos gyakorlások során komplexen és differenciált módszerekkel valósul meg az ismeretszerzés, a készségek és képességek fejlesztése, ahol a gyermek sikerélménye biztosított.

A korai prevenció megvalósítására törekszünk az egészséges életmód, az érzelmek, értelmi nevelés, szocializáció területén.
Óvodánk csoportjaiban integráltan valósul meg az egyéni bánásmódot igénylő gyermekek ellátása. A felzárkóztatás mellett kiemelt terület a tehetséggondozás, a kiemelkedő adottságú gyermekek fejlesztése is. Fontos feladatunknak tekintjük a környezettudatos magatartás elsajátítását, a környezet védelmének megóvásának megvalósítását, és a természethez való pozitív érzelmi viszony mélyítését, gazdagítását, büszkén viseljük a „Zöld óvoda” címet.

Tagóvodánkban megvalósul a cigány nemzetiségi nevelés, mely során a cigány kultúra értékes elemeit a gyermekek életkori sajátosságainak figyelembe vételével beépítjük a projektjeinkbe. Intézményi rendezvényeinken azok bemutatásával elősegítjük az integráció – a másság elfogadásának megvalósulását.

Óvodánkból az iskolába való átmenetet segíti a „Lépésről-lépésre” pedagógiai programunk iskolai folytatása.

Büszkék vagyunk intézményünk:
 1. - Térségi szintű szakmai elismertségére – Bázisintézményként lehetőségünk van bekapcsolódni a Szolnoki POK munkájába

 2. - Humán erőforrásunk magas szakmai módszertani tudására, kreativitására (gondolunk itt nyertes pályázataink számaira, munkaközösségeink, tehetségműhelyeink működtetésére) akkreditált kiváló tehetségpontok vagyunk

 3. - Élen járunk a pedagógiai pályamodell követésében, továbbképzéseken való magas számú részvételünkre

 4. - Nevelőtestületünk szemléletét jellemző környezettudatosságunk magas szintű kultúrájára – minden tagintézményünk „Zöld óvoda”, egy tagintézményünk bázisintézmény

 5. - Kapcsolataink, partneri viszonyaink működésére, együttműködéseinkre

Tagóvodánkban
 1. - Gyermekeink szívesen és örömmel járnak óvodánkba

 2. - Tagóvodaként aktívan veszünk részt az intézmény életébe, rendezvényeibe, eredményeit magunkénak is elkönyveljük

 3. - Integrációs törekvéseink sikeresek, amikor intézményi rendezvényeken veszünk részt gyermekeinkkel és szüleinkkel

 4. - Rendezvényeinkre – ezek közül a befogadó pedagógia elvei alapján tervezett, szervezett „Ez a nap más, mint a többi” kiscsoportosok befogadására szervezett délelőttünkre, amit jó gyakorlatként már bemutattunk a Szolnoki POK pedagógiai napjain

 5. - Hatékony, empatikus gyermekvédelmi munkánkra, kapcsolatrendszerének működtetésére

 6. - Arra a szakmai, pedagógiai attitűdre, ami az esélyteremtés és hátránykompenzálás mellett, közösségi élmények megteremtését is elősegíti a nehéz körülmények ellenére

 7. - Tárgyi erőforrásinkra, amelyek alapítványi, pályázati és fenntartói forrásból folyamatosan bővülnek

Képgaléria

Babaszoba
Játék a babaszobában
Homok-víz asztal
Homok-víz asztal
Madárkalács
Madárkalács készítése
Mese
Mese
Őszapó megérkezik
Őszapó megérkezik
Táncos mulatság
Táncos mulatság
Építő sarok
Építő sarok
Sziklakert készítése
Sziklakert készítése
lábléckép