Ugrás a tartalomhoz
Kezdőlap Tagintézmények Dokumentumok Pályázatok Kapcsolatok Bázisintézmény Beíratkozás In Memoriam menubar

Madarász Imre Egyesített Óvoda - Zöldfa úti óvodája


Zöldfa úti óvoda épület

Elérhetőség

Tagintézmény-igazgató:Harsányiné Szabó Ilona
Elérhetősége:5300 Karcag, Zöldfa u. 32.
Tel:59/300-238
E-mail: zoldfa@karcagiovodak.hu


Bemutatkozás

Óvodánk 1980-ban épült a Kórház úti lakótelep és kertvárosrész szomszédságában, Az óvodaépülete 2019- ben teljes körű infrastrukturális fejlesztésen esett át, kívül-belül megszépült, modernizálódott. Óvodánk három csoportos, pavilon rendszerű épület, melyben minden csoport számára mosdó, öltöző, fedett terasz biztosított. A csoportszobák hangulatosak, családiasak, tükröződik bennük a programunk egyik specifikuma, a tevékenységközpontok rendszere, ennek kialakítását a mobil bútorok teszik lehetővé. A mobil bútoroknak köszönhetően a teret mindig a játékhoz, tevékenységekhez tudjuk alakítani.
A csoportszobákból terasz nyílik az udvarra, melyek több funkciót is betöltenek: alkalmasak a gyermekek mozgásigényének kielégítésére, levegőztetésére, alkotó tevékenységek megvalósítására. Az épületet tágas zöldövezet veszi körül. Hatalmas udvarunk lehetőséget teremt a gyermekek mozgásigényének sokirányú kielégítésére, fejlesztésére, az önfeledt játékra, a gyermeki ötletek megvalósítására, baráti kapcsolatok alakítására, ápolására, nyári táborok szervezésére.
A többfunkciós óvodaudvarunkon a fenntarthatóság szempontjait figyelembe véve ökokertet alakítottunk ki, melynek során arra törekedtünk, hogy minél több lehetőség legyen az elmélyült kertészkedésre, a veteményezéstől a termény betakarításáig, miközben gyermekeknek lehetőségük nyílik spontán tanulási helyzetekre, aprólékos megfigyelésekre. a gyermekek egyéni- és életkori sajátosságaik figyelembevételével. A nevelőmunkát segítő egyéni fejlesztést szolgáló játékokat, speciális felszereléseket folyamatosan bővítjük a gyermekek minél magasabb színvonalú ellátása érdekében, intézményi költségvetésből, sikeres pályázati forrásokból.
Az óvodánkba járó kisgyermekeket 6 elhivatott óvodapedagógus 1 pedagógiai asszisztens, és 3 dajka fogadja.
A dolgozók módszertani kultúrájuk fejlesztése érdekében, folyamatosan képzik magukat, többféle pályázati megvalósításban, innovációban vesznek részt annak érdekében, hogy a gyermekek minél magasabb színvonalú nevelésben részesüljenek.
A gyermekek nevelését vegyes csoportokban valósítjuk meg, ahol lehetőség nyílik a testvéreknek, barátoknak, hogy együtt legyenek az egész nap folyamán. Lehetőséget teremtünk arra, hogy a családokkal közösen, a családokat bevonva gazdagítsuk a gyermekek élményeit, tapasztalatait kirándulásokon, rendezvényeinken, a mindennapi óvodai életben. Óvodánkban évek óta kiemelt feladatunknak tekintjük a környezeti nevelést, ennek eredményeként 2017óta rendelkezünk Örökös Zöld Óvoda címmel. Beépítettük a napirendünkbe a szabadlevegőn való tartózkodás ideje alatt a kerékpározás technikájának, a KRESZ ismereteinek gyakorlását, alkalmazását. Közvetítjük a másság elfogadását, az egymás iránti tiszteletet.
A különleges bánásmódot igénylő gyermekek fejlesztését szakemberek bevonásával valósítjuk meg, a kiemelkedő adottságokkal rendelkező gyermekeink számára tehetséggondozó műhelyeket szervezünk, amelyek az egyéni képességeik kibontakoztatását teszi lehetővé.

A céljaink között szerepel az eddigi eredményeink magas színvonalú megvalósítása és a továbbfejlődési lehetőségek keresése, innovációs programokban való részvétel.

Óvodánkról képekben

zoldfa úti óvodáról kép
zoldfa úti óvodáról kép
zoldfa úti óvodáról kép
zoldfa úti óvodáról kép

Rendezvényeink képekben

Játék világnapja

zoldfa úti óvodáról kép
zoldfa úti óvodáról kép
zoldfa úti óvodáról kép
zoldfa úti óvodáról kép
zoldfa úti óvodáról kép
zoldfa úti óvodáról kép

Kertészkedés

zoldfa úti óvodáról kép
zoldfa úti óvodáról kép

Mihálynapi vásár

zoldfa úti óvodáról kép
zoldfa úti óvodáról kép
zoldfa úti óvodáról kép
zoldfa úti óvodáról kép

Ügyeskedj a kerékpároddal!

zoldfa úti óvodáról kép
zoldfa úti óvodáról kép
zoldfa úti óvodáról kép
lábléckép